دپارتمان آنلاین شیمی

این دپارتمان متشکل از برترین و متخصص ترین اساتید کشوری میباشد.

این دپارتمان متشکل از برترین و متخصص ترین اساتید کشوری میباشد. دپارتمان آنلاین شیمی موسسه آموزشی نیکو با داشتن اساتید برجسته هیئت علمی دانشگاه های ایران موفق ترین دپارتمان آنلاین شیمی در سراسر کشور است. این دپارتمان با متفاوت ترین سبک آموزشی در رشته شیمی دانش آموزان بسیار زیادی را جذب خود کرده است.

اساتید زبده این دپارتمان:

جناب آقای مهندس علی شفق آذر

جناب آقای دکتر پوریا میرزا جان زاده

جناب آقای دکتر رخشایی

بازدیدها: 0